Kolekcja muzealna

IMuzeum Kolekcja Muzealna to moduł informatyczny, który może być zintegrowany z wortalem muzealnym umożliwiający zaprezentowanie całej kolekcji muzealnej, bądź wybranych jej fragmentów.

Moduł ten pozwala na atrakcyjną, kontekstową prezentację obiektów, umożliwia też wybór poszczególnych grup obiektów (według wybranych kryteriów, np. rodzaju, techniki, miejsca przechowywania, wreszcie umiejscowienia na osi czasu).

IMuzeum Kolekcja Muzealna umożliwia wielowymiarową prezentację cyfrowych wizerunków obiektów, np. dzieł sztuki, zabytków techniki, zbiorów przyrodniczych w sposób dostosowany do potrzeb internautów i współczesnych standardów udostępniania informacji (wizerunek, tekst, kontekst, wskazówki do dalszej eksploracji).

IMuzeum Kolekcja Muzealna wyróżnia się harmonijnym połączeniem informacji i ciekawej oprawy plastycznej, ponadto jest to mechanizm informatyczny pozwalający dowolnie rozbudowywać publikowane treści i integrować je z pozostałymi zasobami wortalu muzealnego.