Witryny wystaw

Witryny wystaw to odrębne, dedykowane portale internetowe lub strony www tworzone w sposób dedykowany dla wystaw czasowych. Mogą, ale nie muszą być treściowo, informatycznie lub wizualnie powiązane z wortalem muzealnym.

Służyć mogą promowaniu wystawy czasowej, informowaniu o niej, a po jej zakończeniu upowszechnianiu wiedzy o dokonaniach i działaniach  placówki.