Zarządzanie przewodnikiem

Treści umieszczone w przewodniku mobilnym mogą być zarządzane (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie) przez operatora systemu. Dla prezentowanych w przewodniku obiektów możliwe jest umieszczenie opisów tekstowych, zdjęć, sekwencji wideo oraz audio.