Lekcje e-learningowe

Lekcja e-learningowa (inaczej e-podręcznik) to sposób zorganizowania treści dydaktycznych w postaci elektronicznej, dostosowany do potrzeb kształcenia i samokształcenia w Internecie. Lekcja e-learningowa zawiera treści dydaktyczne obejmujące jedno zagadnienie  - temat merytoryczny.

Lekcje e-learningowe przeznaczone są do samodzielnej nauki przez Internet, mogą być również wykorzystane podczas nauczania tradycyjnego np. jako uzupełnienie lekcji w klasie tradycyjnej, w szkole. E-learning pozwala również na przygotowanie się do wizyty w muzeum lub pomaga w utrwaleniu wiedzy zdobytej dzięki tej wizycie (w zakresie historii, techniki, sztuki, ochrony środowiska – tematyka jest dowolna i zależna od zakresu działania muzeum).