Wielowymiarowa prezentacja

IMuzeum Kolekcja Cyfrowa to system dostosowany do prezentowania zbiorów cyfrowych (zdigitalizowanych obiektów; wizerunków cyfrowych) różnego rodzaju. Narzędzie pozwala na prezentowanie obiektów w następujących wymiarach:

  • TEMATYCZNY (klasyfikacja po typie obiektu, np. malarstwo, rzeźba, zdarzenia związane z obiektem);
  • PRZESTRZENNY (klasyfikacja po lokalizacji przestrzennej obiektu, np. instytucja muzealna gdzie przechowywany jest obiekt, miejsce gdzie powstał obiekt);
  • CZASOWY (lokalizacja w czasie, np. data powstania obiektu, okres historyczny).

Sposób prezentacji zasobów w IMuzeum Kolekcji Cyfrowej daje też możliwość ukazania relacji między prezentowanymi artefaktami.