imuzeum kolekcja cyfrowa

IMuzeum Kolekcja Cyfrowa to narzędzie znajdujące zastosowanie w instytucjach i projektach, w których konieczne jest gromadzenie dużych zbiorów cyfrowych i jednoczesne ich udostępnianie nie tylko specjalistom, ale także szerokiej publiczności. Kolekcja Cyfrowa wyposażona jest w instrumenty umożliwiające zaawansowane przeszukiwanie z wykorzystaniem semantic web.

IMuzeum Kolekcja Cyfrowa to rozbudowany system informatyczny, który może uzupełniać IMuzeum Wortal Muzealny, bądź może być uruchomiony niezależnie.