Aplikacje mobilne

Odbiorcami aplikacji mobilnych mogą być wszyscy użytkownicy smartfonów i tabletów, a traktować można je zarówno jako nowy środek komunikacji ze stałymi odbiorcami oferty placówek kultury jak i jako źródło pozyskania szerszego, w tym także międzynarodowego audytorium.

Aplikacje mobilne w muzealnictwie w instytucjach zajmujących się kulturą mogą mieć bardzo szerokie spektrum zastosowań, a służyć mogą między innymi:

  • jako materiał informujący o placówce, promujący ją samą, jej działania i zachęcający do odwiedzenia,
  • jako materiał zwracający uwagę na wybrane aspekty dziedzictwa narodowego lub przybliżający jakieś wybrane artefakty czy zagadnienia,
  • jako kanał komunikacyjny nakierowany na stałych odbiorców oferty kulturalnej placówki (odbiorców wydarzeń kulturalnych, imprez cyklicznych, warsztatów, etc.) lub na osoby potencjalnie tym zainteresowane,
  • jako materiał promujący, informujący o - lub uzupełniający wystawy czasowe; także jako skrócona, mobilna forma katalogu wystawowego,
  • jako sposób przekazywania informacji i poszerzania wiedzy dla osób już będących w trakcie zwiedzania placówki.